M
legu.

multidisciplinary design office

 

Why not have a look at:

mathiaslehner.nl – inspiration & consultancy
nextcity.nl – building for biodiversity
kunstfort.nl – centre for contemporary art

bna-international.nl – service & strategy
dutcharchitects.org – distinguished projects
nextstepprogram.nl – career accelerator

Follow me:
LnkdIn   Insta

Next City

bril

Next City

Project soort: onderzoek, expositie, symposium, ontwerp, advies
Opdrachtgevers: Creative Industries Fund, Municipality of Amsterdam East, Gravin Bylandt Fonds, Gemeente Haarlem, Gemeente Delft, Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam, London, Stuttgart, Halle, Bern, Zürich, Berlin
Datum: 2014-heden

Steeds meer mensen verlaten het platte land en gaan in de steden wonen. Onverwacht daarbij is dat de biodiversiteit desondanks alle drukte en dichtheid in de stad ook groter wordt (op het platte land neemt zij door monocultuur juist af). In feite ontstaat er een nieuwe soort stad waarin mensen, dieren en planten samen wonen en van elkaar kunnen profiteren, de Next City.

Meer biodiversiteit is een kans voor meer ‘Quality of Life’ in de stad: beter (micro)klimaat, meer betrokkenheid bij de stedelijke omgeving en een hogere vastgoedwaarde. Wie wil niet in een ‘leafy street’ en straat met bomen wonen en ’s ochtend wakker worden door de vogeltjes?

lehner gunther werkt aan meer biodiversiteit in deze ‘Next City samen met DS landschapsarchitecten.

Kijk voor meer informatie op nextcity.nl

Project type: Research, exhibition, symposium, design, consultancy
Commissioned by: Creative Industries Fund, Municipality of Amsterdam East, Gravin Bylandt Fonds,Haarlem Municipality, Delft Municipality, Amsterdam Municipality
Location: Amsterdam, London, Stuttgart, Halle, Bern, Zürich, Berlin
Date: 2014-today

Ever more people leave nature and the countryside in order to live in the city. Unexpectedly biodiversity in the city grows, too, although the growing density and restlessness (simultaneously biodiversity decreases on the countryside due to monoculture).In fact there is a new kind of city coming into existence where men, animals and plants live together and are able toe profit from each other: the Next City.

More biodiversity is an opportunity for more Quality of Life in the city: better (micro) climate, more conscious exchange with the urban environment and higher real estate value. Who doesn’t want to live in a leafy street and wake up in the morning with birds singing?

lehner gunther cooperaties for more biodiversity in this Next City with DS landscape architects.

More information is available at  nextcity.nl