M
legu.

multidisciplinary design office

 

Why not have a look at:

mathiaslehner.nl – inspiration & consultancy
nextcity.nl – building for biodiversity
kunstfort.nl – centre for contemporary art

bna-international.nl – service & strategy
dutcharchitects.org – distinguished projects
nextstepprogram.nl – career accelerator

Follow me:
LnkdIn   Insta

Rijsenhout Tower

09HEX_530_01

Rijsenhout Tower

Project type: Sketch Design
Commissioned by: Citizen Board and Church community Rijsenhout
Location: Rijsenhout, The Netherlands
Date: 2009


A Group of inhabitants from Rijsenhout approached LEGU to make a design for the ‘missing heart’ of the village. In a DesignBus session on site the community put up the idea to build a tower. The more than 30m high design is clearly referenced to a lighthouse, a sign visible form far.  The location next tot the Ringvaart canal and the Westeinder Lakes is chosen tot clearly mark the position of Rijsenhout.

De dubbele helix maakt het tegelijk beklimmen en afdalen mogelijk. De routing bevindt zich aan de frisse buitenlucht; tegelijkertijd zijn er beschermde ruimten binnenin de toren. Een café op de begane grond, een educatieve of expositieruimte op de verdieping en een serene stilteruimte op de op één na bovenste verdieping. Een groot uitzichtplatform met een grote bel bekroont de toren. Er is ruimte voor groepjes om even te verblijven en van het uitzicht te genieten, of op een bankje na de beklimming uit te rusten.

The double helix stairs enable visitors to climb up and down without passing each other. Circulation is situated open air; at the same time there are protected spaces within the tower. A cafe on the Ground Floor, an educational or exhibition space on the Upper Floor, and a serene space of silence on the last floor before top, where a large viewing platform is projected with a bell atop of it. There is space for groups to sit down and enjoy the panoramic view.

De toren loopt taps toe en kan van beton gemaakt worden. De buitenzijde van de helix is rood gekleurd en kan in samenwerking met de bewoners vorm worden gegeven. Bijvoorbeeld zouden symbolen, afbeeldingen, verhalen, gedichtjes of tekeningen in de gevelbekleding worden verwerkt, die zoals bij een obelisk informatie geven over de betekenis van het bouwwerk en over de bewoners van Rijsenhout.

The white tower is tapered towards the top and made of concrete. The helix is coloured in red and can be detailed together with the inhabitants. E. g. symbols, images, stories and poems or drawings can be integrated in the facade material. Doing so they present information about the meaning of the building and the inhabitants of Rijsenhout, like a classic obelisk.