13 10 17 streetview

De Straat – een grijs gebied

Projectsoort: Onderzoeksvoorstel
Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor Architectuur
Locatie: Almere, Nederland
Datum: 2013
Samenwerking met: FuseStudio (Armand Paardekoper), Thierry van der Weide, Jutta Hinterleitner

Momenteel hebben we in Nederland een systeem van ouderenzorg gecreëerd waarbij we verhuizen op het moment dat we niet meer in staat zijn thuis te kunnen blijven wonen met of zonder hulp. Ouderen verhuizen van hun eigen woning naar een plek waar je verzorgd wordt. Tijdens dat moment gaat hun welzijn aantoonbaar en blijvend achteruit.

Dit systeem is anno 2013 echter niet meer vanzelfsprekend. Ruimte en zorg zouden zich juist moeten aanpassen aan onze persoonlijke behoefte, in plaats van dat wij ons voegen naar een systeem. Toch gaat het in de discussie over de veranderende situatie in de zorg vooral over de afnemende geldstromen, stijgende zorgprijzen en dat zorgaanbieders dus over schaalvergroting na zouden moeten denken. Hoewel de verandering van het systeem juist ruimte schept voor maatwerk en zelforganisatie. Immers, ook de cliënten worden door de veranderende geldstromen steeds vaker op individueel niveau klant bij zorgaanbieders. Het onderzoeksvoorstel wil deze paradox vanuit het ruimtelijke model van ‘De Straat’ onderzoeken met een multidisciplinair team en met het denkraam, dat verhuizen naar een afzonderlijke zorginstelling helemaal niet nodig is, omdat in je eigen straat, je eigen huis de voorzieningen aanwezig zullen zijn.

Met het voorstel ‘De Straat’ willen wij integraal de vier dimensies van financiële, ruimtelijke, sociale en zorgtechnische condities en potenties onderzoeken. Dit zal praktijkonderzoek zijn in de vorm van interviews, workshops of locatiebezoeken. Dit zal informatie verschaffen om daadwerkelijk tot meegroeimodellen te komen die zo dicht mogelijk aansluiten op de persoonlijke situaties en de praktijk.