De OntwerpBus

Met de in 2006 door lehner gunther ontwikkelde OntwerpBus wordt op een nieuwe manier vanuit een communicatieve en participatieve doelstelling gewerkt aan architectonische projecten. In dit rijdende en opvallende architectenbureau ontwerpt de architect op locatie. Bewoners en gebruikers worden op een laagdrempelige en participatieve wijze betrokken: zij komen gewoon langs bij de bus en spreken met de architect. De verhalen en bijzonderheden van de locatie vloeien zo in het ontwerpproces – een meerwaarde voor het ontwerp én de toekomstige gebruikers.

lehner gunther heeft meerdere projecten succesvol met de OntwerpBus begeleid zoals het ontwerpen van een centrum voor Rijsenhout in samenspraak met bewoners en de dorpsraad, de (uitgevoerde) herstructurering van woongebieden in Alkmaar Noord met de bewoners, de gemeente en corporatie Woonwaard en ook projecten in het onderwijs.


www.ontwerpbus.nl