11AVB_01

Academie van Bouwkunst 2011

In het voorjaar van 2011 geeft Mathias Lehner les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Binnen de vakspecialisatie landschapsarchitectuur geeft hij het vak P2a ‘mens’, een ontwerpopgave met een focus op het betrekken van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte.

De ontwerpopgave gaat over landschap in de stad en de mens, en de verhouding tussen deze drie. Landschap in de stedelijke context is vaak leegte. Voorzien van verscheidene betekenis is het concept van deze ruimte meestal het tegendeel van ‘stad’. Als landschap met natuur gelijk gezet zou worden, dan is stedelijk landschap slechts ‘restnatuur’. Toch wordt landschappelijke ruimte vaak ingezet als tegenpool of compensatie voor de stad met als doel groen, recreatie en ontmoeting. In de praktijk pakt dat niet altijd even goed uit. Vaak is er een overmaat aan ruimte dat als landschap in de stad door moet gaan. Binnen de opgave P2a Mens wordt terug gegaan naar de essentie van landschap in de stad met de onderliggende stelling dat minder landschappelijk ingerichte ruimte juist meer landschappelijk genot kan betekenen. Studenten kunnen actueel lesmateriaal downloaden.

Outline

Week 01

Week 02

Week 03

Week 04

Week 06

Week07

Week08-END