Onderwijs

Het werken met studenten en het doorgeven van kennis en ervaring aan toekomstige vakgenoten ziet lehner gunther als een belangrijke opgave voor de praktiserende architect. Lesgeven biedt ruimte voor wederzijdse inspiratie en het verdiepen of verkennen van het actuele thema’s in het vakgebied.  lehner gunther staat bekend om een gestructureerde aanpak en veelzijdige invulling van het onderwijs.

Johanna gaf les aan de TU Delft en doet dat tegenwoordig aan de Amsterdamse Hogeschool vanuit haar functie als teamleider Architectuur en Stedenbouw.

Mathias  geeft tegenwoordig les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Hij gaf  les aan afdeling Interieur en Architectuurtheorie van de TU Delft, maar ook de Hogeschool van Amsterdam, en, onder anderen, de Academie van Bouwkunst in Maastricht en de Rijksuniversiteit Groningen.