TU Delft

Coördinatorschap Masters of Interior

Vanaf 2001 tot 2005 gaf Johanna Gunther les aan de TU Delft. Daarnaast coördineerde zij het Master programma “Interior Architecture, Knowledge and Experience of Space”. In haar functie was zij mede-uitgever en -auteur van lesmateriaal, waaronder het Masterboek interieur.

Architectural Studies

Mathias Lehner gaf van 2002 tot 2006 les aan de afdeling Interieur en Architectuurtheorie. Hij was betrokken bij de ontwikkeling en het onderwijzen van het vak Architectural Studies in het Master 1 en Master 3 programma. In Architectural Studies worden op vernieuwende wijze analyses vervaardigd bestaande, toonaangevende gebouwen. De analyse vertaalt zich hierbij in een essay en diagrammatische analysetekeningen.