architectuur_bedrijven_L

Architectuur Bedrijven. Businesspark Nieuw-Vennep Zuid

Begin 2010 verscheen onder redactie van en samengesteld door Johanna G√ľnther het boek Architectuur bedrijven. Business Park Nieuw-Vennep Zuid bij Jap Sam Books. Dit Nederlands / Engelse boek portretteert in woord en beeld het buitengewone businesspark Nieuw-Vennep Zuid, zijn bedrijfsgebouwen en totstandkomingsproces.

Inhoudelijke artikelen belichten de verhoudingen tussen lokale en nationale belangen en de weerslag daarvan op het ontstane woon- en werklandschap. De verbanden tussen de kleinste schakel, de gebruiker, de mensen, en de gemeente, de provincie, de landelijke overheid en grote bedrijven als Schiphol worden kritisch onder de loep genomen. Aan bod komen de potenties en hiaten bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen in Nederland in het algemeen en bij dit terrein in het bijzonder.

Met de conclusie dat architectuur en bedrijven elkaar geenszins hoeven uit te sluiten levert het boek een belangrijke bijdrage aan de discussie over het bedrijventerreinenbeleid in Nederland.

Het boek kan in elke boekhandel besteld worden. Voor meer informatie zie:
http://www.japsambooks.nl/nl/boeken/nieuwe-titels/architectuur-bedrijven-enterprising-architecture/73