Architectural Studies

Mathias Lehner gaf van 2002 tot 2006 les aan de afdeling Interieur en Architectuurtheorie aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij was betrokken bij de ontwikkeling en het onderwijzen van het vak Architectural Studies in het Master 1 en Master 3 programma. In Architectural Studies worden op vernieuwende wijze analyses vervaardigd bestaande, toonaangevende gebouwen. De analyse vertaalt zich hierbij in een essay en diagrammatische analysetekeningen. Een excursie rondt dit programma af.