log10-02

Academie van Bouwkunst 2010

In het voorjaar van 2010 gaf Mathias Lehner les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Binnen de vakspecialisatie landschapsarchitectuur gaf hij het vak P2a ‘mens’, een ontwerpopgave met een focus op het betrekken van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. De locatie voor de ontwerpen waren de Wallen van Amsterdams middeleeuws centrum die op dit moment onderdeel zijn van een groot stedelijk vernieuwingsproject. Tijdens de lessen werd gebruikt gemaakt van de OntwerpBus, zie www.ontwerpbus.nl.