14 LES AvB Baut Google Maps

In het voorjaar van 2010 gaf Mathias Lehner les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Binnen de vakspecialisatie landschapsarchitectuur gaf hij het vak P2a ‘mens’, een ontwerpopgave met een focus op het betrekken van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. De locatie voor de ontwerpen waren de Wallen van Amsterdams middeleeuws centrum die op dit moment onderdeel zijn van een groot stedelijk vernieuwingsproject. Tijdens de lessen werd gebruikt gemaakt van de OntwerpBus, zie www.ontwerpbus.nl.
In spring 2010 Mathias Lehner was teaching at the Academy of Architecture in Amsterdam. Within the landscape department he was giving P2a ‘The human being’, which is a design project with a special focus upon the involvement of inhabitants and other users of public space. The location chosen for this project was the Red Light District in Amsterdam’s medieval centre that currently part of large municipal renewal project. The students were also using the DesignBus, see also www.ontwerpbus.nl.

Academie van Bouwkunst Amsterdam

Sinds 2010 geeft Mathias les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Binnen de vakspecialisatie landschapsarchitectuur geeft hij het vak P2a ‘mens’, een ontwerpopgave met een focus op het betrekken van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte. De locaties en de opgaven verschillen per jaar, zo werden er ontwerpen gemaakt voor de Wallen in het  middeleeuws centrum van Amsterdam, dorpen in Noord-Holland of stedelijke tussenruimten. Tijdens de lessen werd ook gebruikt gemaakt van de OntwerpBus.