12ONDAVB

Academie van Bouwkunst 2012

In het voorjaar van 2012 geeft Mathias Lehner les aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Binnen de vakspecialisatie landschapsarchitectuur geeft hij het vak P2a ‘mens’, een ontwerpopgave met een focus op het betrekken van bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte.

De ontwerpopgave gaat landelijke openbare ruimte. Over landschap, het dorp en de mens, en de verhouding tussen deze drie. Het platte land wordt geïdealiseerd. Mensen worden er lyrisch van. Iedereen willen ‘buiten leven’. Er zijn ruimtelijke verschillen tussen een stedelijke en een landelijke locatie in context, schaal en inrichting. Maar ook het menselijke aspect verschilt. In het dorp is er een geringer aantal (potentiële) gebruikers en een andere wijze van gebruik. Er zijn verschillen in tempo, habitus en – hedendaagse of traditionele – ruimtelijke rituelen.

Outline

Week 01

Week 02

Week 03

Week 04

Week 05

Week 06

Week 07

Week 08-END