14 02 24 communication schulz von thun 2

Communicatieadvies

Communicatie is een bijzondere discipline. Naast wat je wilt vertellen spelen een aantal aspecten een even grote rol: Wie vertelt? Hoe vertel je? Wie is de luisteraar? En wat is je relatie met de luisteraar? LEGU ontwikkelt communicatiegereedschap en adviseert over communicatietrajecten. Dat begon met de communicatie over architectuur. Architectuuronderwijs is daar een onderdeel van. Voor opleidingsinstellingen zet LEGU curricula op en organiseert wetenschappelijk en universitair onderwijs.

Met een insteek vanuit communicatie werkt LEGU aan culturele projecten, in het onderwijs, aan bewonersparticipatie en aan business development. Communicatie blijft een inspirerende opgave!