14 02 24 communication schulz von thun 2

Onderwijs & publicaties

Communicatie over architectuur is een bijzondere discipline, zij het met studenten, omwonenden, projectpartners of opdrachtgevers. Naast wat je wilt vertellen spelen een aantal aspecten een even grote rol: Wie vertelt? Hoe vertel je? Wie is de luisteraar? En wat is je relatie met de luisteraar? LEGU ontwikkelt communicatiemiddelen (zoals boeken of blogs) en adviseert over communicatietrajecten (zoals participatie campagnes).

Architectuuronderwijs is daar een onderdeel van. Voor opleidingsinstellingen zet LEGU curricula, cursussen en workshops op in het wetenschappelijk en universitair onderwijs.