Masterplan ‘Wonen tussen de bloemen’


Projectsoort: Schetsontwerp
Opdrachtgever: Podium voor Architectuur
Locatie: Bollenstreek (NL)
Datum: 2003-2004

Het is goed denkbaar dat er in de toekomst een nieuwe balans gevonden moet worden tussen de ruimte voor de bloembollencultuur en de ruimte voor woningbouw.

Woonwijken in de plaats van bollenvelden! Voor veel mensen zal dit een schrikbeeld zijn; iets wat uniek is voor de streek zal vervangen worden door woningbouw die overal in Nederland hetzelfde is. Toch zal het misschien ooit moeten. Dan is het belangrijk om te zoeken naar een soort woningbouw die recht doet aan het karakter van de Bollenstreek, Dit plan doet dat met een knipoog.

Alle kavels in de polder tussen Hillegom en Lisse worden gesplitst. De ene helft blijft bollenland, de ander helft wordt bebouwd. Door de driehoekige vorm van de kavels ontstaan steeds uitzichtpunten vanwaar de bloemenvelden in de lente op een ideale manier kunnen worden bekeken. Tegelijkertijd hebben zoveel mogelijk nieuwe bewoners hierdoor uitzicht op de bloemen.

De nieuwe bebouwing moet natuurlijk niet dezelfde zijn als in alle andere nieuwbouwwijken, maar zou moeten voortkomen uit een gebouwvorm die hoort bij de Bollenstreek en die nergens anders voorkomt: de bollenschuur! Huizen als bollenschuren zijn prachtig om in te wonen; veel ruimte, grote ramen van vloer tot plafond, mooie materialen en een heel herkenbare stijl. De woongebieden worden ingericht als erven. De grond wordt bedekt met grind. Er zijn geen tuinen. De bloemenvelden zijn immers je tuin.

Natuurlijk kan dit plan niet een op een gebouwd worden. Maar als er niet gezocht wordt naar goede manieren om andere bestemmingen te vinden voor bollenland, staan we straks voor een voldongen feit: lelijke nieuwbouw die de bollencultuur verdrongen heeft.