07ans2-2


Ontwerp voor een nieuw dorp

Projectsoort: Voorlopig, stedenbouwkundig ontwerp
Opdrachtgever: Gemeente Ansfelden
Locatie: Ansfelden (AT)
Datum: 2008

lehner gunther werden als prijsvraagwinnaars uitgenodigd hun plan voor een nieuw thuis in het landschap van Ansfelden verder uit te werken. Op de pittoreske locatie behoudt het plan de bestaande kwaliteiten en vult deze aan. De mogelijkheid tot ongedwongen contact met de buren (en hun kinderen) is daarbij een belangrijk sociaal aspect, dat van de huisjes pas een thuis maakt.

De openheid van het landschap, het uitzicht en de topografie kenmerken de ligging op de heuvel boven het oude dorp. Het plan stelt landschappelijk wonen voor in de vorm van een nieuw dorp. Stedenbouw en gebouwtypen baseren op lokale structuren. Het nieuwe dorp heeft ongeveer 1350 inwoners. Bij de kwaliteit van het open landschap komt een nieuw, beschermende kwaliteit: de geborgenheid van een dorp, een centrale brink op het hoogste punt van het gebied, natuurlijke bufferzones aan de randen en hofjeshuizen met beschutte binnenplaatsen. Het nieuwe dorp is overigens ook zoveel mogelijk autovrij.

Stedenbouwkundig is het plan in drie onafhankelijke fases van telkens 80, 152 en 151 woningen opgedeeld. De bebouwing volgt de topografie en naar de rand van het kwartier neemt de dichte af. Gezamenlijke functies zoals een crèche liggen aan de centrale brink, op een groot weiland. Per bouwfase ontsluit een enkele straat vanaf de bestaande Ansfeldner Straat het kwartier. De bewoners bereiken via korte opritten de ondergrondse parkeerplaatsen onder de hoven. Vanaf daar bereiken ze hun huis via voetpaden. Er zijn per huis minimaal twee overdekte parkeerplaatsen aanwezig, niet verder dan 50 meter van het huis verwijdert.

De huizen en tuinen zijn bijna uitsluitend op het Zuiden georiënteerd, waarbij alle huizen eigen achtertuinen en vaak ok een voortuin hebben. Het type ‚hof’ voorziet in (wind-)beschermde buitenruimte voor kinderspel en contact met de buurman. De verscheidenheid van de gebouwtypen maakt gemengde woonvormen, een combinatie van wonen en werken en ruimten voor ontmoeting voor jong en oud mogelijk. Het materiaalgebruik baseert op ‘urban codes’ voor lokale, traditionele bouwwijzen (steile, rode pannendaken, natuursteenmetselwerk, gekleurde stucgevels, hout, klimop enz.)

Er wordt met de ecologie rekening gehouden door gekoppelde huizen in plaats van vrijstaande eengezinshuizen te realiseren en het daaruit afgeleide geringer geveloppervlak. De woningen zijn als laag energiehuizen met laagtemperatuurverwarming uitgerust, met mechanische ventilatie met warmteterugwinning, zonnecollectoren en photovoltaische cellen op de daken tegen Zuiden; ook zijn er geothermische warmtepompen voorzien.

Samenwerking met Manfred Hödlmoser en Norbert Trolf.