Herinrichting openbare ruimte Spilstraat


Projectsoort: Realisatie
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Locatie: Spilstraat, Alkmaar (NL)
Datum: 2007-2011

Het project Spilstraat betreft een in de afgelopen decennia weinig onderhouden woongebied in Alkmaar. Centraal element in deze jaren tachtig wijk van ca. 3.5 ha is een straat, de Spilstraat. Deze weg en de aangrenzende openbare ruimte rondom de ca. 200 woningen zijn herontworpen.

De voormalige overmaat aan onduidelijk beheerde openbare ruimte wordt verminderd en gronduitgifte voor privé-tuinen gemaximaliseerd. In het Zuiden ontstaan grotere, hoogwaardigere tuinen aan het water en in de zijstraatjes krijgen de woningen op de begane grond nieuwe voortuinen zodat groene hofjes ontstaan. De openbare ruimte wordt toegankelijker en inzichtelijker. Er zijn twee centrale ontmoetingsplaatsen gecreërt met ruimte voor alle generaties: in ‘het rondje’ aan het einde van de straat een oplopend speelterrein achter bomen en een BBQ terras aan het water. In het midden van de straat is een brede speelplek met voorzieningen voor verschillende leeftijdsgroepen, een uitkijktorentje en aan het water een petanque veld voor oudere bewoners. In een van de parkeerhoven is een volwaardig basketbal cq voetbalkooi gepland.

Het ontwerp maximaliseert de parkeerplaatsen in de hoven waar nu rommelig en niet onderhouden kijkgroen is. Bijna alle bewoners kunnen de auto in onmiddelbare nabijheid van hun huis parkeren, maar het uitzicht wordt niet meer gedomineerd door stilstaand blik. De kronkelende en onoverzichtelijke rijbaan van de huidige Spilstraat wordt kaarsrecht. De belijning, inrichting en de twee keerlussen zorgen voor vermindering van de snelheid in deze 30 km zone.

Het verbindende element in de Spilstraat is een door de straat kronkelende ‘groene draad’. De vormgeving is ontleend aan de groei van planten en motieven uit Renaissance en baroktuinen. De groene draad is echter niet alleen bedoeld om naar te kijken. De draad scheidt trottoir en weg en integreert allerlei voorzieningen. Bij voorbeeld betere straatverlichting, beplanting en gezamenlijke vuilnisbakken. De draad beschut de speelterreinen en er zijn zitjes voor toeziende ouders. Aan het begin van de straat begint de groene draad met een spilvormige krul die lichtvoetig uit de lucht lijkt neer te dalen op de stoep: een vriendelijk welkom aan de bewoners en bezoekers in de Spilstraat.