08buu-3


Buurderij Haarlemmermeer Zuid

Projectsoort: Schetsontwerp
Opdrachtgever: Bureau Buitenkans, Gaston Remmers
Locatie: Haarlemmermeer, Nederland
Datum:2008

De Buurderij is een nieuw concept voor boerderijen die naast de agrarische activiteiten op een vernieuwende wijze taken vervullen voor de buurt en het omringende landschap, zoals ruimte bieden voor een kinderdagverblijf, voor zorgtaken, voor recreatie en kunstzinnige activiteiten.

Dit schetsontwerp gaat uit van het oorspronkelijke landschap en accommodeert daarin de Buurderij. Vertrekpunt is daarbij de topografie die van nature aanwezig is, en die nu onder de huidige verkavelingstructuur ligt. Van oorsprong zijn delen van het land hoger en delen van het land lager gelegen. LEGU gebruikt en benadrukt de natuurlijke topografie van het landschap waardoor deze weer zichtbaar wordt. De hoger gelegen gebieden worden gebruikt voor akkerbouw, de lagere gebieden voor waterpartijen.

De nieuwe functies van de Buurderij zijn als rechthoekige eilanden ingebed in het grillige landschap dat uit de topografie voort komt. Elke van deze Oases is omgeven door een ander type landschap. De Oase van de stoere landbouw met ruimte voor een camping en botenverhuur is omgeven door water. De Oase van de fijnzinnigheid met haar ateliers, workshopruimtes en verschillende tuinen is ingebed in het bos en de Oase van de veelzijdigheid met haar (biologische) teelt is omgeven door akkerbouw.

Binnen de Buurderij verlopen de routes door de verschillende landschapstypes. De overgang van het ene naar het andere landschap is daarom sterk voelbaar. Door bos en ruig weidelandschap lopen de paden kronkelend, door het akkerland volgen de routes het grid van de sloten. Ecoducten en fiets- en voetgangersbruggen verbinden deĀ  Buurderij met de omgeving. Ook heeft de Buurderij door middel van groene tongen van ruig weide- en graslandschap verbinding met haar omgeving is aangesloten op bestaande fiets en wandelroutes op regionaal niveau.